Qianhu Miao Village, Guizhou province, China…

Qianhu Miao Village, Guizhou province, China. 贵州千户苗寨