tanuki-kimono:

tanuki-kimono:

Beautiful and delicate embroidered “Tuanshan“ (chinese-style fans) by @shoshinmise